Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że Państwo zawarli z naszym przedszkolem umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez nasze niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować.

Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, Pesel, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta Reda, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

Spotykamy się z licznymi wątpliwościami, co stanowi dane osobowe podlegające ochronie.

Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów.

W naszym przedszkolu:

  • dane osobowe nie będą umieszczane na zewnątrz placówki ani w internecie, a więc nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób.
  • jeśli pokazujemy zdjęcie dziecka, to albo bez żadnego podpisu (np. na stronie internetowej), albo tylko z imieniem.
  • jeśli podajemy imię i nazwisko dziecka, to bez zdjęcia i dodatkowych informacji.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.

Aktualizacja:  maj 2018

samanilek

WAŻNE

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE BIEŻACE INFORMACJE I OGŁOSZENIA DOSTĘPNE SĄ NA PROFILU PRZEDSZKOLA NA FACEBOOKU.

ODSYŁACZ Z LEWEJ STRONY

                                                       ZAPRASZAMY

Microsoft Word - zebranie wrześniowców.doczaproszenie-festyn2015

DNI OTWARTE 2015

Informujemy, że wznawiamy DNI OTWARTE.

Przedszkole Anioła Stróża, zaprasza Dzieci

które skończyły dwa i pół roku oraz ich rodziców,

na Dni Otwarte w naszym przedszkolu.

Na dzieci czekają panie i zabawa

a rodzice będą mieli okazję obejrzeć przedszkole,

zapoznać się z kadrą pedagogiczną oraz programem nauczania.

Dni otwarte będą odbywać się w kolejne soboty,

od 11.00 do 13.00

wg harmonogramu zamieszczonego poniżej:

21 lutego,

7 marca,

21 marca,

11 kwietnia,

9 maja,

23 maja,

20 czerwca- festyn


W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BĘDZIEMY KONTYNUOWAĆ

 umuzykalniające zajęcia rytmiczne

przy akompaniamencie instrumentalnym.

Ich głównym celem jest rozwijanie

wrażliwości i zdolności muzycznych dzieci

oraz zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.

 

 


 

PLAN ZAJĘĆ

DODATKOWYCH

( PŁATNYCH)

  

   J.ANGIELSKI   

PONIEDZIAŁEK    16:00 – 16:30

           ŚRODA                  16:00 – 16:30           

    

 **********************

 

  FORMACJA TANECZNA  

WTOREK  16:00-16:45

***********************

                KARATE                  

PIĄTEK    16:00-16:30

 

W przypadku w/w zajęć przedszkole jest wyłącznie koordynatorem.


PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

(w ramach zajęć przedszkolnych)

JĘZYK ANGIELSKI: 

 Grupa  NIEBIESKA:     

 ŚRODA                                    09:20

                            Grupa   ŻÓŁTA:

PONIEDZIAŁEK i ŚRODA        11:30

                             Grupa   ZIELONA:  

WTORKI i CZWARTKI              13:15

 

RYTMIKA:    

          WTORKI i PIĄTKI    10:15-11:00

(W TYM CZASIE ODBYWAJĄ SIĘ

ZAJĘCIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH)

ZAJĘCIA RYTMICZNO- MUZYCZNE

Grupa niebieska:       czwartek 12:30

Grupa żółta:               czwartek 11:35

Grupa zielona:     poniedziałek 12:30

                                                                       

 BASEN:      SOBOTA          15:30


 

INFORMUJEMY,

ŻE W ROKU SZKOLNYM

 2014/2015

PRZEDSZKOLE NIE PRACUJE:

 W DNI USTAWOWO WOLNE

 ORAZ

 24 GRUDNIA 2014.

 


 

🙂 UWAGA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WZNAWIAMY ZAJĘCIA NA BASENIE 🙂

Zapraszamy Przedszkolaki wraz z Rodzicami na:

lekcje nauki pływania

Zajęcia odbywają się:

 

  SOBOTA15:30

 Mamy nadzieję że chętnych nie zabraknie 😉


 

Dodaj komentarz